Joga ako životný štýl

Jógová praxe neznamená pouhé fyzické cvičení. Životní styl založený na józe vychází z rozsáhlého filozofického základu, který stojí na několika zásadách především mentálního charakteru. Dodržováním těchto zásad se člověk vydává na cestu osvícení a poznání.

Etický základ jógy

Jóga je velmi svobodná a respektuje osobní nezávislost. Nezakládá se na omezeních a zákazech, ale na rozvoji těla a duše. V její původní filosofii najdeme ale morální doporučení, která jógínovi pomáhají posouvat se v jeho jógové praxi.

I. Jamy

Jamy zahrnují etické a morální principy v podobě pěti doporučení, které jsou určeny jak pro nás samotné, tak pro naše okolí. Dodržováním těchto pěti bodů se člověk oprostí od negativního vlivu svého chování na svou budoucí cestu. Patří mezi ně nenásilí, pravdivost, neulpívání, nekradení a zdrženlivost.

II. Nijamy

Nijamy představují rady, jak pracovat sám na sobě, osvobodit se od svých emocí a regulovat své reakce. Patří sem sauča, kterou vystihuje čistota těla a mysli. Tu můžeme udržovat praktickými vychytávkami, např. pomocí škrabky na jazyk nebo konévky Neti, která slouží na čištění nosu. Mezi další nijamy patří santóša (spokojenost), tapas (askeze, sebekázeň), svádhjája (poznání) a išvarapranidhána (odevzdanost).

III. Ásany

Nejspíše nejvýraznější pilíř jógové praxe. Ásany neboli fyzická cvičení v různých jógových pozicích jsou zřejmě tím hlavním, co se člověku vybaví pod pojmem jóga. Jógové pozice mají zaručit osvobození se od fyzických překážek. Pravidelné cvičení zlepšuje fyzickou kondici, přispívá k rozhýbání kloubů, uvolnění svalů a posiluje imunitní a hormonální systém. Příjemným bonusem je celkové zlepšení nálady. Chcete začít cvičit jógu, ale nevíte, který druh lekce vybrat? Podívejte se do našeho průvodce výběrem lekce.

IV. Pránájáma

Prána je v józe hlavní tok energie usměrňovaný řízeným dechem. Proudění prány probíhá na deseti místech v těle – v pránických oblastech. Cílem řízeného dýchání je ozdravení celého těla či konkrétních oblastí. Smyslem je řídit 10 toků prány (5 hlavních a 5 vedlejších), které jsou napojeny na nervový systém. Praktikovat pránájáma dech vyžaduje trochu cviku, ale není to složité. Stačí si udělat pohodlí, položit se nebo usadit na meditační polštář a můžete zkoušet. Ještě nemáte svůj meditační polštářek? Prohlédněte si měkké bavlněné polštářky v naší nabídce.

Mudry

Při praktikování pránájámy můžete využít takzvané mudry – různá postavení prstů a dalších částí těla, například hlavy. Tato gesta ovlivňují zapojení svalů a nervů, které mají odezvy v jiných částech těla. Ozdravný účinek muder spočívá ve směřování energetického proudění neboli toku prány v těle, a to tak, že při řízeném dechu mudry regulují, kam plyne energie. Mudry pracují s teorií rozdělení lidského těla do pěti částí dle přírodních elementů, kdy každý prst odpovídá jednomu z nich (palec jako oheň, ukazováček jako vzduch, prostředníček jako éter nebo nebesa, prsteníček jako země a malíček jako voda). Pravá ruka pak ovlivňuje levou část těla a naopak.

Badhy

Další formou práce s energií jsou bandhy. Jejich princip spočívá ve svázání nebo zamknutí energie tak, aby byla soustředěná jen v určitých oblastech těla. Prakticky pak pracují se zadržováním dechu a zapojením konkrétních svalových partií. Existuje několik druhů bandh a každá se koncentruje na jinou část těla. Bandhy pozitivně působí na štítnou žlázu, posilují pánevní dno a stimulují slinivku břišní.

V. Pratjáhara

Tento pilíř představuje odpoutání se od smyslů a emocí v zájmu zachování bystré mysli a osvobození mysli od fyzického těla. Prakticky to znamená kontrolu smyslů, jejich orientaci dovnitř a nastolení přesně namířené pozornosti.

VI. Dhárana

Dhárana znamená rozvíjení koncentrace a ukočírování mysli. Jednou z technik, jak zlepšovat svou koncentraci a zdokonalovat umění meditace, je zaměření pozornosti na jediný objekt.

VII. Dhjána

Dhjána je praktický nácvik meditace pomocí vědomého pozorování a soustředění se na meditaci. Jde o poslední krok celého procesu meditačního nácviku.

Mantry

Mantry jsou vokálním doprovodem meditace v podobě slabik, slov nebo slovních spojení. Při meditaci pomáhají dostat se do stavu vyššího vědomí. Mantry jsou založeny na zvukových vlastnostech, dají se však vyslovovat také šeptem nebo v duchu. Zvukové vlastnosti manter mají mít léčivé účinky a schopnost přivést člověka na čisté myšlenky. Mysl se totiž upne na opakování mantry a tím se oprostí od všeho rušivého.

VIII. Samádhi

Poslední pilíř představuje individuální prostor pro každého z nás a nelze jednoznačně charakterizovat. Jedná se však o poslední stupeň jógové praxe, který má evokovat nejvyšší stav blaženosti, kdy je mysl propojena s objektem naší víry.

Hodnoty pilířů se mohou prolínat do každodenního života a pomáhat nám uvědomit si, jak si počínáme ve vztahu k sobě a k ostatním. Jak v pracovním, tak v osobním životě je důležité vážit si přítomného okamžiku, pracovat s vděčností a neustále se rozvíjet.

Všechny kategorie

Hodnotenie

Informácie o cookies na tejto stránke

Radi by sme používali cookies. Umožnia nám získať prehľad o návštevnosti webu, lepšie cieliť reklamu a vylepšovať naše služby.

Viac informácií

Nastavenia súborov cookies

Vaše súkromie je pre nás dôležité! Na druhej strane, ceníme si informácie, ktoré nám poskytnete. Pomáhajú nám vylepšovať naše služby. Prosím, zvoľte si nastavenie, ktoré vám vyhovuje. PS: Môžete ho kedykoľvek zmeniť.